Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

KIMCO V.O.F. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van het contact formulier, e-mail adres en/of telefoonnummer van KIMCO V.O.F.

KIMCO V.O.F. kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u reageert op onze marktplaats advertenties en/of via onze social media kanalen.

KIMCO V.O.F. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

WAAROM KIMCO V.O.F. GEGEVENS NODIG HEEFT

KIMCO V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

HOE LANG KIMCO V.O.F. GEGEVENS BEWAART

KIMCO V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

KIMCO V.O.F. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kimcoautodemontage.nl. KIMCO V.O.F. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Op deze site treft u een link aan naar een andere website. KIMCO V.O.F. kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partij met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

BEVEILIGEN

KIMCO V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KIMCO V.O.F maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KIMCO V.O.F. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KIMCO V.O.F. op via info@kimcoautodemontage.nl. www.kimcoautodemontage.nl is een website van KIMCO V.O.F. KIMCO V.O.F. is als volgt te bereiken:

Postadres: Motorweg 3 2141 DD Vijfhuizen

Vestigingsadres: Motorweg 3 2141 DD Vijfhuizen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34065657

Telefoon: 023-5350936

E-mailadres: info@kimcoautodemontage.nl